ALTEC spol. s r.o.

Liniové plniče lahví a kanystrů PLF

CZ  EN  RU

Liniové plniče lahví a kanystrů PLF

PLF jsou liniové plnicí stroje určené k plnění tekutin do lahví nebo kanystrů o objemech 0,2 – 10 l. Lze je využít pro stáčení potravinářských produktů jako sirupů, oleje, octa atd. i pro stáčení kosmetických nebo chemických produktů jako jsou šampony, čisticí prostředky, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, oleje, hnojiva, atd.

Plně automatizované řízení, vysoká přesnost odměřování plněné dávky a jednoduchá obsluha zajišťuje vysokou efektivitu provozu těchto strojů. Stroje jsou vyráběny pro výkony 500 - 3000 obalů/h.

Funkce stroje

Lahve jsou do stroje naváděny po destičkovém dopravním pásu, výměna lahví mezi jednotlivými dávkami je zajištěna pomocí pneumaticky ovládaných zarážek. Po najetí pod plnicí ventily jsou hrdla lahví ve správné pozici vystředěna a zajištěna pneumaticky ovládaným hřebenem, je provedena kontrola přítomnosti lahví v pozicích. Po odsunutí odkapového korýtka sjedou plnicí ventily ke dnu lahví, dojde k jejich otevření a spuštění plnění. Současně začnou ventily sjíždět směrem k hrdlům lahví. Po naplnění nastavené dávky je každý ventil samostatně uzavřen pneumatickým válcem, ventily vyjedou nad hrdla lahví. Dojde k podsunutí odkapovéko korýtka, výměně lahví a celý cyklus se opakuje.

Plnění může být dle charakteru plněné látky buď pod hladinu nebo na hladinu, nastavuje se sohledem na vlastnosti produktu jako je pěnivost atd.

Konstrukční řešení

Konstrukce stroje vychází zpožadavku na vysokou přesnost odměřené dávky, snadné a rychlé nastavení pro jiný rozměr obalu, rychlý přechod na stáčení jiného produktu, dlouhou životnost a spolehlivost zařízení.

Podle charakteru plněné látky jsou stroje vybaveny buď indukčními nebo hmotnostními průtokoměry. Hmotnostní průtokoměry jsou využívány pro odměřování kapalin s nízkou vodivostí nebo v případě, kdy je požadovaným parametrem hmotnost produktu v lahvi.

Sjíždění a vyjíždění plnicích ventilů je řízeno servomotorem. Rychlost pohybu ventilů spolu s řízením rychlosti nátoku produktu do lahví pomocí proporcionálních ventilů umožňuje optimalizovat plnicí proces jak zhlediska výkonu, tak zhlediska omezení pěnivosti dle charakteru produktu a tvaru lahve.

Seřizování stroje na jiný rozměr obalu je s pomocí pevných měřítek a číslicových ukazatelů velmi jednoduché a rychlé, bez nutnosti použití nářadí.

Parametry plnicího systému se nastavují na dotykovém panelu a pro každý produkt a lahev se ukládají do paměti řídicí jednotky.

Automatizace

Provedení stroje umožňuje snadné a intuitivní ovládání pomocí barevného dotykového panelu včetně možnosti zadání parametrů stroje pro jednotlivé produkty do paměti řídicí jednotky.

Pro začlenění do vyššího stupně řízení provozu závodu může být stroj vybaven odpovídajícím stupněm automatizace včetně dálkové diagnostiky případných chybových hlášení a poruch.

Možnosti provedení

 

 

Společnost ALTEC se zabývá i řešením speciálních požadavků zákazníků na provedení strojů, jako je stáčení hořlavých kapalin včetně zajištění potřebných certifikátů, stáčení agresivních kapalin, plnění do lahví s šikmými hrdly, atd.

Plniče jsou vyráběny buď jako samostatné stroje, nebo mohou být doplněny o další zařízení stáčecí linky, jako je orientace, uzavírání, etiketování a balení lahví a tvořit tak ucelený soubor strojů sespolečným řízením a minimalizovanou obsluhou.

        
       


ALTEC, spol. s r.o. - netkatalog.czPotravinářské stroje, zařízení - netkatalog.cz
ALTEC spol. s r.o.
Sokolohradská 1745
583 01 Chotěboř
Česká republika

tel./fax: +420 569 626 401
e-mail:
altec@altec-chotebor.cz

tisk stránky | mapa stránek
edited by n.e.s.p.i.